Projekt pn.: Cyfrowa historia Kościoła Pobrygidkowskiego – etap III obejmuje wykonanie multimedialnej instalacji prezentującej niezwykła historię powstania Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie – wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem, wraz z digitalizacja 141 obiektów, w tym zabytkowych poddanych pracom konserwatorskim po 2016 roku.

Specjalnie na potrzeby instalacji, wykorzystano również zdigitalizowane zasoby w ramach działania – Kultura Cyfrowa 2016 i 2017 zasoby.

dfvfv

Wszystko zostało ujęte w formie interaktywnej aplikacji, dostępnej na stole multimedialnym i w Internecie.

Instalacja składa się z modułów ułożonych chronologiczne:

1.Święta Brygida i jej proroctwo

2.Zwycięstwo Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem

3. Architektura

faza I – Kaplica pw. NMP, św. Barbary i św. Zofii z 1396 r.

– faza II – Pomnik wdzięczności króla Władysława Jagiełły za grunwaldzkie zwycięstwo

faza III – Przebudowa świątyni ok. 1470 – 1480

faza IV – po 1500 r. do ok. 1530

faza V – współczesna bryła kościoła

4. Historia:

powstanie i budowa kościoła,

pomnik wdzięczności za zwycięstwo pod Grunwaldem

okres Sióstr Brygidek,

okres Sióstr Wizytek,

koniec XIX wieku i pierwsza połowa XX wieku

czasy współczesne – Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej

wielka renowacja:

ekspozycja historyczna

ekspozycja archeologiczna

ekspozycja numizmatyczna

5. Zabytki

okres Sióstr Brygidek,

okres Sióstr Wizytek,

6. Kalendarium najważniejszych wydarzeń

7. Rektorzy i kapłani związani z Kościołem Pobrygidkowskim

Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie - dofinansowanie:

dfvfv